Středisko vodních sportů ČSM

Horizontálně pojatá budova Střediska vodních sportů původně určená pro rekreaci a ubytování mládeže zahrnuje hlavní pavilon na mírně zakřiveném půdorysu, který se otevírá k vodní ploše. Jedná se o třípodlažní budovu skeletové ocelové konstrukce, se stropem příhradové konstrukce a střechou nepatrného sklonu. Sestává ze dvou křídel přiléhajícím k sobě v tupém úhlu. Dvě obytná podlaží vynášejí nad terén železobetonové piloty. Toto konstrukční řešení umožnilo protažení západního křídla budovy nad vodní plochu zátoky slapské přehrady. Vzniklý prostor sloužil pro skladování a kotvení lodí. Tímto směrem vybíhalo do vody také betonové molo. Od jihu navazuje kolmo na hlavní budovu směrem k příjezdové cestě přízemní drobné křídlo, využívané jako skladiště potravin. Průčelí budovy člení pouze široká okna a v druhém patře souvislý pás lodžií, rozdělené plechovými příčkami. Lodžie chrání plechové slunolamy. V duchu brutalismu stojí za pozornost především struktura neomítaného betonu v konstrukci přízemí a výtvarně působivé detaily (vstupní markýza s otisky bednění a vytlačeným vzorem, otisk kresby na motivy Le Corbusierova moduloru apod.). Pozoruhodný je půdorys stavby, řešený převážně pravoúhle, jehož jádro je organicky křivočaré. Zde je dobře patrné architektova oscilace mezi pravoúhlým racionalismem a organickou architekturou. Do budovy se vchází od jihu vstupem krytým železobetonovou markýzou, podepřenou ocelovými sloupy. V přízemí se nacházely sklady, v prvním a druhém patře pak pokoje a společenské místnosti. Ve vnitřním uspořádání zaujme při jižním průčelí organicky tvarovaný půdorys klubovny v prvním patře, ze kterého lze vyjít na terasu. Při nedávné úpravě celého areálu na hotel s restaurací došlo k několika změnám. Místnosti prvního patra orientované k severu osvětloval původně pouze úzký pás oken: dnes zabírají většinu plochy prvního patra široká okna (plastové okenní výplně). Změněny byly také proporce prosklené jídelny (dnes restaurace), ke které nově přiléhá lehká konstrukce terasy se schodištěm. Budova na první pohled zaujme celoplošným obkladem. Původně byla stavba obložena vlnitým plechem, který na fasádě vytvářel svislý rastr. Dnes průčelí pokrývá vodorovně strukturovaný obklad v modré barvě.