střední škola - gymnasium

Trojkřídlá budova Gymnázia má ve vstupní části předsazen trojboký rizalit (na každé straně jedna okenní osa) s vloženým schodištěm. Před rizalitem je v konvexně prohnutých zdech členěných pilastry osazen monumentální portál, nesený polosloupy s rovným překladem s nápisem Gymnázium, nad překladem jsou stylizované kanelované pilastry, které nesou trojúhelnou supraportu s reliéfem hlavy Komenského v klenáku. V portále jsou osazena dvoukřídlá dřevěná vrata, na každé straně se třemi výplněmi a za nimi několik stupňů ke druhým dvoukřídlým dveřím, proskleným s kovanými madly s liliemi /znakem města/. Ty už ústí do prostoru schodiště do pater. Boční křídla jsou dvoupatrová a navazují na hlavní křídlo asi v polovině, takže se projevují i na hlavní fasádě. Vystupují na koncích jako kubusy o dvou okenních osách, mezi které jsou vloženy půlválcové arkáře přes obě patra (tříosé) . Okna jsou většinou pravoúhlá, trojdílná, dále dělená podle velikosti na nestejný počet menších tabulek. Ve třetím patře hlavní budovy jsou okna polokruhová, vložená do šambrán s hladkým klenákem. Fasáda má nad druhým patrem mohutnou profilovanou římsu, krytou prejzami a nad třetím patrem římsu korunní. Vertikální členění zajišťují lizény a vpadlá pole mezi okny v jednotlivých patrech. Dvorní průčelí je sedmnáctiosé s pravoúhlými okny ve všech patrech. Pravé křídlo skrývá tělocvičnu, levé je kratší a je k němu připojena novostavba speciální školy. Na dvoře je vyasfaltované hřiště. Škola je obehnána dobovým plotem s kovanými mřížemi mezi zděnými pilíři. Střecha je sedlová, zvalbená, krytá prejzami, v části nad tělocvičnou mansardová, krytá plechem s červeným nátěrem. Krovní konstrukce vaznicová s věšadlem. Nad střední částí budovy vystupuje věž, krytá plechem, s krytým ochozem. Budovou ve všech křídlech probíhají komunikační chodby, ze kterých se vstupuje do učeben nebo kabinetů. Místnosti jsou plochostropé. Chodba v prvním patře je členěna lizénami, které přecházejí jako pasy i přes stropy. Suterénní prostory pod celou budovou (šatny, zázemí) klenuty stlačenými segmenty, chodba segmentem na pasech. Tělocvična má kazetový strop. Původní uměleckořemeslné práce zachovány na dveřích a na schodištním zábradlí - to je složeno z polí, kde je nad elipsou kruh, oddělený páskem a mezi poli tři železné profily.