střední škola - gymnasium

Rozlehlá dvoupatrová budova gymnázia, situovaná na návrší v rozlehlé zahradě. Dominantní hmota budovy s valbovými a mansardovými střechami vychází z členitého podélného půdorysu s vysokými rizality a bočními křídly. Krátká krytá chodba spojuje gymnázium s budovou tělocvičny.