střední škola (reálka)

Dvoupatrová podsklepená budova v základním půdorysu ve tvaru písmene E. Střechy objektu valbové. Jednotlivá průčelí v exteriéru s eklektickou fasádou. Exteriéru dominuje pětiosý vstupní rizalit v severním průčelí, před něhož předstupuje kamenné schodiště. V přízemí rizalitu ve středních osách se třemi vstupy s masivními dvoukřídlými neorenesančními dveřmi (původní), s pískovcovými sloupy s profilovanými hlavicemi. Patro rizalitu odděluje masivní profilovaná kordonová římsa, na níž spočívá nad vstupy pod parapety oken balustráda. Jednotlivé osy rizalitu od sebe v patře oddělují dvojice sdružených pilastrů s ionskými hlavicemi, mezi nimi okna s přímými frontony na konzolách, suprafenestra s festony. Fasáda druhého patra rizalitu je členěna obdobným způsobem jako první patro. Pilastry mají ve druhém patře korintské hlavice, frontony nad okny trojúhelné, suprafenestra s girlandami, stejně jako vlys pod konzolovou korunní římsou se zubořezem. Zbývající části severního i obě boční (východní a západní) průčelí jsou členěny obdobně jako rizalit. Suterén s kamenným soklem, přízemí bosované s hladkými nárožními pilastry, první patro v ploše hladké s průběžnou parapetní římsou, nad okny s přímými frontony na konzolách, suprafenestra s girlandami. Druhé patro v ploše rovněž hladké, s masivní průběžnou profilovanou parapetní římsou, nad okny přímé frontony. Kolem všech oken obou pater profilované šambrány v maltě. Korunní římsa masivní desková na konzolách, mezi konzolami obdélná půdní okénka. Na nárožích druhého patra pilastry s korintskými hlavicemi. Střední křídlo s tělocvičnou a kaplí (dnes aulou), je ve spodní části v úrovni tělocvičny bosované, kolem oken ustupující profilované šambrány. Vrchní část s aulou odděluje profilovaná kordonová římsa, na níž spočívají okenní parapety s jeptiškami, kolem oken profilované šambrány, nad okny obloukové frontony podepřené gotizujícími konzolkami. Plocha fasády v této části hladká, korunní římsa konzolová – navazuje na ostatní průčelí. Ve dvoře přiléhají ke střednímu křídlu poměrně novodobé přízemní přístavky.