studentské koleje Vinařská Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Koleje pro 1 200 studentů jsou umístěny do tří ubytovacích bloků umístěných kolmo do svahu, propojeny pěší komunikací pod ulicí Vinařskou. Menza s kapacitou 900 jídel denně pro dvě jídelny uzavírá areál na západní straně. Další vybavení pro komfortní život studentů: tělovýchovné zařízení o rozloze 600 m2 krytých ploch, venkovní hřiště, studentský klub, prodejny, sběrny prádla, bufet, parkovací plochy, a dále kanceláře ředitelství Ústřední správy kolejí a menz pro zajištění provozu kolejí, včetně tří služebních bytů. Hřebínkově uspořádané bloky kolejí obložené bílou a zelenou mozaikou vytvářely výraznou bílou hradbu na jižním svahu nad výstavištěm, zaoblené, lecorbusierovské, venkovní schodiště před menzou bylo také obloženo bílou a zelenou mozaikou. Vstupy do jednotlivých částí jsou zvýrazněny keramickými mozaikami s různými náměty: Kultura (František Chmelař), Věda (Miroslav Netík), Technika s motivem letů do vesmíru (Vojtěch Štolfa). Vstupní haly byly osvětleny prosklenou stěnou se zalamovanými okny zdobenými vitrážemi od manželů Vašicových. Na travnatou plochu před menzou byla na vysoký sokl umístěna plastika Prométheus od Jiřího Marka.