studna s přístřeškem

Kruhová kamenná studna s dřevěným přístřeškem krytým kuželovou střechou je situována na travnatém prostranství v centru Laušmanova náměstí (obecního „placu“ či „rynku“) mezi čtveřicí vzrostlých lip, poblíž kamenné kašny. Vlastní studna o hloubce 20 m a vnitřním průměru 190 cm je vyzděna z pískovcových kvádrů a vystupuje cca 90 cm nad povrch. Vnější průměr je cca 240 cm. Na ní stojí šestiboká dřevěná nástavba výšky 95 cm, jejíž stěny tvoří bednění se svislým laťováním kryjícím spáry. V jedné stěně jsou vyříznuta dvířka uzavíraná na petlici. Ze sousední stěny vystupuje hřídel s kolem ovládajícím rumpál s novodobým vnitřním kovovým hřídelem s nádobou na vodu upevněnou na řetěz. Kuželová střecha výšky cca 90 cm je kryta šindelem a ukončena plechovou hrotnicí. Podle záznamu v obecní kronice pochází nynější podoba z opravy v r. 1920, kterou provedl místní stavitel Peycha na zakázku obce. Při ní byly před původní kamenné zdivo, pobořené kořeny okolních jasanů, vloženy dovnitř nové pískovcové skruže a místo původního dvoukolového rumpálu zřízena dřevěná pumpa. Ta byla posléze nahrazena jednodušším rumpálem s jedním ovládacím kolem.