Svobodné Hamry

Vesnice Svobodné Hamry původně osada Hamr nad Kamenicí, od roku 1769 Svobodné Hamry, v letech 1910 až 1960 samostatná obec, od 1. ledna 1961 sloučena s okolními, též samostatnými obcemi, Možděnice a rozlohou největším Rváčovem, společně vytvořily jednu obec o rozloze 1790,133 ha s nově utvořeným názvem Vysočina. V sídelní lokalitě je více památkově chráněných objektů lidové architektury, a proto byla obec v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.