synagoga

Orientovaná stavba bývalé židovské synagogy je obdélného půdorysu s apsidou na východní straně. Stavba je zděná, omítnutá bílou omítkou (u hlavního průčelí je omítka zdobena pásovou rustikou). K hlavnímu západnímu průčelí vede široké schodiště. Hlavní průčelí je trojosé se třemi vstupy, z nichž nejvýraznější je uprostřed. Všechny tři portály jsou ukončeny trojúhelnými frontony. Exteriér je členěn pilastry, okenními otvory s profilovanými šambránami završenými půlkruhovým obloukem a výraznou profilovanou korunní římsou. Členitý štít hlavního průčelí vrcholí černými mramorovými deskami se zlatými nápisy starozákonního Desatera. Předmětem ochrany je bývalá židovská synagoga.