synagoga

Samostatně stojící stavba ve stísněném prostoru někdejšího tržního náměstí. Reformovaný typ chrámu longitudinálního pojetí. Dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Vstupní severozápadní průčelí je členěno nárožními věžičkami, štítem v centrální části půlkruhově vypjatým s krenelovanými bočními křídly. Horizontálně je členěno profilovanou kordonovou římsou. Průčelí je v přízemí prolomeno třemi půlkruhově klenutými vchody v ústupkovém profilovaném ostění, prostřední vchod je vyšší než dva boční. Vstupy jsou uzavřeny pravoúhlými dvoukřídlými dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem. Patro je prolomeno třemi okenními osami, z nichž ta prostřední je zdvojená, okna jsou štíhlá, půlkruhově zaklenutá v šambráně a s nadokenní římsou. U centrálního okna je římsa půlkruhově vypjatá. Štít je ve své půlkruhové části, vymezené bohatě profilovanou římsou, prolomen kruhovým oknem a je završen kamennými deskami s desaterem. Nárožní pilířky, nesoucí polygonální věžičky s bání, jsou v patře členěny lesenovými rámy. Profilovaná korunní římsa nese sedlovou střechu. Nad hlavním vstupem byl restaurován hebrejský nápis – „Vstupujte do bran Jeho s díkučiněním, do síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100, 4 Starý zákon). Boční fasády jsou členěny kordonovou římsou, pilastry s římsovou hlavicí a prolomeny jsou v každém patře šesti půlkruhově zaklenutými okny v ústupkové šambráně. Na jihovýchodní straně je přízemní pravoúhlý přístavek, jehož fasáda je členěna lesenovými rámy, prolomena dvěma půlkruhovými okny a je zastřešen půltovou střechou. Zadní průčelí je trojosé, v přízemí je v prostřední ose výstupek, po stranách po jednom půlkruhově zaklenutém okně. V patře rovněž dvě půlkruhová okna a prostřední je kruhové, trojboký štít je prolomen malým kruhovým otvorem. Střecha sedlová. Dvojicí bočních vchodů se po užších schodištích vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených dórskými hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s polychromií. Interiér sálu osvětlují mohutné dekorativní lustry.