synagoga

Synagoga z cihelného zdiva, omítaná, s kamennými architektonickými prvky má zajímavou dispozici: stavba je členěna do tří traktů: podélný trojtrakt ve vstupní části zahrnuje předsíň, vedle ní na severu učebnu a na jihu zimní modlitebnu; střední trakt je tvořen prostornou obdélnou lodí, zadní trakt sestává z vyvýšeného prostoru pro předčítání Tóry (almemor) a místnosti pro rabína na severu se vstupem na půdu a místnosti na jihu pro chór. Pod zadním traktem se nachází ještě rozlehlý suterén členěný do několika místností a zároveň jsou k zadnímu traktu připojeny dvě zrcadlově shodné terasy s kamenným schodištěm. Hlavní západní průčelí s osmibokou věží je členěno nízkým kamenným soklem, bohatě profilovanou korunní římsou a středovým rizalitem, v němž je situován hlavní vstup s mohutným polokruhově uzavřeným, jednou odstupňovaným portálem se zkosenou vnitřní hranou. K portálu vede kamenné čtyřstupňové schodiště. Masivní dvoukřídlé dřevěné dveře, v dolní části oplechované, s dvěma vpadlými obdélnými poli dělenými ještě do šesti menších obdélných polí a ozdobným kováním s dekorativně tvarovanou klikou; nadedveřní světlík polokruhový, zasklený, s dřevěným paprskovitým rámem. Vedle vstupu vezděna druhotně do fasády kovová tabulka s nápisem připomínajícím věřící, kteří tuto synagogu navštěvovali a zahynuli v době holocaustu. Průčelí šestiosé, ve středovém rizalitu rozetové okno v odstupňovaném rámci, po stranách dvě menší rozetová okna a pod nimi velká obdélná polokruhově uzavřená okna. Věž v průčelí osmiboká s jehlancovitou střechou završenou nízkou žerdí s kovovou šesticípou hvězdou, věž osvětlována osmi dvojicemi sdružených okének s kamennými středovými sloupky; pod i nad okny probíhá profilovaná římsa. Nad koncovými částmi vstupního traktu valbová střecha stejně jako nad koncovými částmi zadního traktu; nad lodí střecha sedlová se dvěma malými vikýři na každé straně. Střecha synagogy kryta pálenou krytinou - prejzy. Na jihu i na severu střechy nad lodí v její východní části vyšší zděný omítaný komín s profilací v horní části. Boční fasády koncových částí předního i zadního traktu hladké nečleněné s rozetovým oknem v odstupňovaném rámci, pod ním obdélné okno polokruhově uzavřené v odstupňovaném rámci. K bočním stranám koncových částí zadního traktu připojena kamenná terasa se schodištěm. Na boku terasy obdélné okno s kamenným ostěním osvětlující suterén. Jižní i severní fasáda lodi s šesti opěráky jednou odstupňovanými, mezi nimi pět velkých obdélných polokruhově uzavřených oken v odstupňovaném rámci; v dolní části obdélná okna s kamenným ostěním osvětlující suterén. Východní průčelí se středovým velmi mělce vystupujícím rizalitem s trojúhelným štítem s dominujícím velkým rozetovým oknem a nižším širokým opěrákem (patrně se jedná o předsazené zdivo, v němž byl v interiéru výklenek pro uložení Tóry). Po stranách průčelí dvě rozetová okna, pod nimi okno obdélné polokruhově uzavřené; v dolní části vstupy do suterénu s kamenným ostěním a obdélná okna do suterénu. Celý objekt obíhá sokl nestejné výšky z režných kamenů a profilovaná korunní římsa. Interiér: Západní vstupní předsíň čtvercového půdorysu, podlaha z vrstvy umělého kamene, zaklenuto křížovou klenbou bez žeber, na zdech anglické novozákonní citáty (pochází pravděpodobně z doby krátce po druhé světové válce, kdy synagoga sloužila jako modlitebna pro americké vojáky). Na západní a východní stěně předsíně rozetové okno s dřevěným rámem. V předsíni zbytek původního závěsného osvětlovacího tělesa na řetězovém závěsu, stejná osvětlovací tělesa se nacházejí i v lodi, kde se dochovala i s koulemi z mléčného skla. Na severu a jihu předsíně vstup do protilehlých vedlejších místností (učebna, zimní modlitebna); dveře dřevěné dvoukřídlé s kazetovými výplněmi a mosazným kováním, nad dveřmi půlkruhový mělký záklenek a kruhový vpadlý rámec s nápisy a číselnými údaji. Protilehlé místnosti plochostropé, podlaha prkenná, okenní rámy dřevěné s mosazným kováním. Z předsíně na východě vstup do lodi otevřeným portálem polokruhově uzavřeným, se zkosenými bočními hranami. V lodi valená klenba s výsečemi, okna obdélná polokruhově uzavřená, se špaletami, rámy dřevěné; podlaha prkenná se středovým pásem z umělého kamene. Na východě lodi vyvýšený vybetonovaný prostor (almemor) pokrytý vrstvou umělého kamene, oddělený od lodi mohutným plným obloukem, přístupný po třech kamenných schodech situovaných na jihu a na severu. Almemor zaklenut valenou klenbou, na východě dominuje velké rozetové okno s výplní z čirého a barevného skla. Na jihu z almemoru vstup otevřeným portálem s vodorovným překladem a zaoblenou horní částí hrany do malé plochostropé místnosti pro chór, s polokruhově uzavřenými třemi okny s dřevěnými rámy, pod jižním oknem zabedněný vstup na venkovní terasu. Na severu z almemoru vstup s vodorovným překladem do místnosti pro rabína, dveře dřevěné s kazetovými výplněmi, jednokřídlé, dřevěné ostění; z vnitřní strany nad dveřmi segmentový záklenek. V místnosti odstraněna původní podlahová krytina, podlaha nyní tvořena pouze dusanou hlínou. Okna shodná jako v místnosti protilehlé pro chór, pod jižním oknem rovněž zabedněný vstup na venkovní terasu. Na západní straně místnosti vstup na půdu, dřevěné ostění i dveře nové, nad dveřmi segmentový záklenek. Schodiště na půdu částečně zděné cihelné levotočivé, doplněné novým dřevěným schodnicovým schodištěm. Schodiště vede do meziprostoru s cihelnou podlahou, odtud pokračuje dřevěné schodnicové schody na půdu nad almemorem, kde je dobře patrný rub klenby s dřevěným bedněním. Po dalších dřevěných schodnicových schodech vstup na půdu nad lodí, nad vstupem segmentový záklenek. Po rubu klenby běží spojovací dřevěná lávka. Dochován původní unikátní krov vyztužený příhradovou ocelovou konstrukcí. Vyztužení pouze v plných vazbách. Vrcholová vaznice podepřena ocelovými sloupky. Mezi sloupky je podélné vyztužení krovu ocelovými pruty. Z půdy nad lodí přístupny po rubu klenby dvě protilehlé prostory nad učebnou a zimní modlitebnou. V západní části půdy nad lodí segmentově zaklenutý vstup na dřevěné schodnicové schody vedoucí o úroveň níž (cca 0,5 m) do půdy nad západní předsíní, dveře masivní kovové. Prostor hrubě omítnut, s prkennou podlahou, trámovým záklopovým stropem a vloženými koutovými klenbičkami. V západní části dřevěné strmé schodnicové schody do patra věže. Prostor otevřen do krovu, ve věži osm dvojic sdružených okének s dřevěnými okenicemi s kruhovým otvorem v horní části, stěny hrubě omítané, podlaha dřevěná. Pod východní částí synagogy se nacházejí rozlehlé suterénní prostory, členěné do několika místností, zaklenutých do traverz, podlahy prkenné a betonové, okna obdélná, s kamenným ostěním, s dřevěnými rámy a mřížemi.