synagoga Agudas Achim

Stavba je situovaná v řadové zástavbě na ulici Skořepka č. 247/13, v k. ú. Brno-Trnitá. Jedná se o jednopatrový kubusový objekt orientovaný delší, jižní stranou do ulice, zastřešený plochou střechou a se střídmým uličním i dvorním průčelím. Převládajícím motivem je čtverec. Kubus stavby je směrem do dvorní části rozšířen o nižší dvoupodlažní hmotu sociálního zázemí (při obnově rozšířenou), rovněž se zastřešením plochou střechou. U uličního průčelí se v jeho pravé části uplatňuje motiv čtverce u fasády i okna, což se opakuje i v půdoryse modlitebního sálu. Průběžné třicetidílné rastrově členěné velké kovové okno sálu modlitebny, se zdvojeným zasklením s vnitřním průsvitným sklem, je průběžné přes obě podlaží a v pohledu z ulice je lemováno výrazně vystupující šambránou ve shodné barvě s fasádou (lomená bílá). V interiéru má pak toto okno šikmá ostění i parapet. V levé části uliční fasády, předsazené mělkým rizalitem, se nachází v přízemí dvojice dvoukřídlých kovových prosklených vstupních dveří, s výplní z drátoskla a s křídly opatřenými vodorovnými příčlemi mříží. V horní levé části průčelí je situováno sdružené pásové okno zimní modlitebny, sestávající ze tří spojených dvojitých kastlových dřevěných oken. Všechny otvory ve fasádách jsou opatřeny vnějšími nátěry v modré barvě. Severní fasáda do dvora je zrcadlovým obrazem uliční čtvercové části fasády modlitebního sálu, se stejným velkým rastrovaným a přes obě podlaží průběžným kovovým oknem. Kubus sociálního zázemí s menšími okénky orientovanými do dvora odpovídá šířkou levé vstupní uliční části objektu (rizalitu uliční části). Celý stavební systém synagogy využívá železobeton v kombinaci s cihlami a sál je zastropen plochým stropem, který je vynesen příhradovými nosníky. Za vstupem z ulice se nachází předsíň, odkud je možný vstup do hlavní modlitebny a vstup na schodiště do patra, a také vstup do širší chodby vedoucí k hygienickému i provoznímu zázemí přízemí (WC, kuchyňka) i na dvůr, kde se nachází nově vybudovaný přístřešek (Suka) pro slavení svátku Sukot. Zmíněná širší chodba je propojena i s hlavním modlitebním sálem. Z mezipodesty schodiště do patra je realizován vstup do hygienického zázemí pro patro a k místnosti pro děti. Na horní podestě, přecházející do půdorysného tvaru „L“ (otevřená průběžná část schodišťového prostoru) jsou umístěny vstupy jednak na galerii (ochoz) hlavního modlitebního sálu a také do menší místnosti zimní modlitebny (dříve studovny). Místnost zimní modlitebny je navíc propojena i na galerii hlavního sálu. Sál hlavní modlitebny je vybaven v přízemí 184 sedadly pro muže a v patře na galerii 102 sedadly pro ženy. V přízemí na sál navazuje východně orientovaný svatostánek, s původním mramorovým obkladem. Nad svatostánkem je umístěno desatero a nápis na stěně „Od východu slunce až do západu jeho buď velebeno jméno Hospodinovo!“ a ještě nad tímto nápisem hebrejský nápis (přeloženo) „Hospodina stále před sebou vidím“. Uprostřed sálu je umístěno vyvýšené řečniště. Svítidla u podhledu galerie jsou původní, stejně jako svítidla nástěnná po obvodu sálu. Dva lustry s motivem židovské hvězdy, stejně jako sedadla, byly vyrobeny nově podle původních předloh. Interiér je doplněný dekorativními textiliemi s výšivkami (závěs u svatostánku, přehoz řečniště atd). Barevnost interiéru je provedena dle původního vzhledu. Podhledy (vč. vodorovných ploch průvlaků pod galerií) a strop jsou provedeny v barvě lomené světle modré, stěny a svislé prvky nosníků jsou tónovány do světlého okru. V budově se nachází i některé další původní prvky (kliky a kování, umyvadlo v přízemí i v patře apod.).