sýpka

Dřevěný špýchar se nachází v areálu bývalé zemědělské usedlosti čp. 7 v Pusté Proseči, při příjezdu od Kumburského Újezdu na okraji osady po pravé straně. Celodřevěný roubený objekt je situovaný JV od obytného domu, štítovým průčelím v ose S - J. Dřevěná stavba je vystavěna na obdélném půdorysu o rozměru 6, 6 m x 5, 6 m, stavba o dvou komorách se sdruženými vstupními dveřmi od západní strany. Krov sedlové střechy s eternitovou krytinou červené barvy nesou čtyři vazné trámy s okapovou vaznicí a stojatá stolice. Oba průčelní štíty jsou kryty svislým překládaným bedněním vždy se dvěma obdélnými prosvětlovacími otvory v horní části. Prostor tzv. zápraží od západní strany je krytý převisem krokví střechy a opláštěn rovněž svislým překládaným bedněním, přerušeným v šíři sdružených vstupních dveří. Dveře jsou obdélné, deskové, zavěšené na jednoduchých závěsech, z vnější strany kryté diagonálně profilovaným bedněním, nadpraží dveří s tesařským zdobením. Nárožní spoje roubených stěn s přeplátováním částečným na oboustrannou rybinu, mezi trámy široké vymazávky spar se zbytky líčení vápnem, dříve obohacených šmolkou.