sýpka

Sýpka je zděnou částečně omítanou dvoupodlažní stavbou ze smíšeného (kamenného a cihlového) zdiva, krytou sedlovou střechou se šindelovou krytinou a drobnými pultovými vikýři. Severní uliční průčelí rytmizuje trojice opěráků vyzděných z lomového kamene a původně omítaných, zakončených pultovými stříškami krytými šindelem. Opěrným pilířem je zpevněno i severozápadní průčelí. Průčelí je nepravidelně prolomeno jednak dvojicí obdélných oken na severovýchodě, mezi nimiž je vstup do sklípku, jednak různě velkými větracími štěrbinami a obdélnými okénky s kovovými mřížemi ve zbylé části. Obdobně je členěno i jižní průčelí do dvora. Západní průčelí završené trojúhelným deštěným štítem a s hlavním vstupem do halového prostoru je prolomeno obdélným vjezdem s dřevěnými dvoukřídlými vraty. K východnímu průčelí sýpky je připojen novější obytný dům. Jedná se o zděnou a omítanou stavbu obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Budova je zasazena do svahu, proto se při pohledu z ulice jako jednopatrová, při pohledu ze dvora jako přízemní. Hlavní severní průčelí je v úrovni přízemí členěno dvojicí segmentově zaklenutých vstupů a u severovýchodního nároží obdélným oknem. V úrovni patra průčelí člení pětice obdélných dvoukřídlých oken s rámovou konstrukcí. Fasáda je rozčleněna rustikou asymetricky na dvě části (3+2) se třemi a dvěma okenními osami. Okna jsou završena půlkruhovou vpadlinou. Východní průčelí domu je završeno trojúhelníkovým štítem a v úrovni patra obdélnými dveřmi vchodu ve střední ose průčelí, po jehož stranách jsou slepé obdélné, půlkruhově ukončené vpadliny. Ke vchodu v úrovni nad terénem vede novodobé ocelové schodiště. Jižní průčelí domu je prolomeno dvojicí obdélných dveří. V severovýchodní části sýpky se nachází sklípek zaklenutý valenou klenbou.