sýpka

Třípatrový objekt na půdorysu ve tvaru L stojí v severní části areálu, na SJ ose. Sedlové střechy jsou kryty plechem. Fasády jsou horizontálně členěny patrovými lisénovými římsami, v nárožích rustikovanými. Průčelí dovnitř půdorysu jsou v přízemí otevřena 6 vraty, klenutými plným obloukem. Ostatní otvory jsou malá obdélná sýpková okna, rámovaná štukovými paspartami. Oba štíty jsou trojúhelníkové, dvojosé, ve vrcholu zdobené štukovým kruhem.