sýpka

Kontribuční sýpka se nachází východním směrem od města Blatná směrem k obci Buzice, v těsné blízkosti rybníka Přední Topič. Popis k roku 2008: Dvoupatrová sýpka na obdélném půdorysu je zastřešena valbovou střechou, která je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Západní část střechy má vyměněnou krytinu z roku 2008. Ve střešních rovinách, na všech čtyřech stranách, jsou střešní volská oka. Nad střechou se vyjímá „vikýř s valbovou stříškou“, jehož stěny i střechy jsou obloženy eternitovými šablonami. Dle sdělení majitele, bude „vikýř“ odstraněn. Fasády jsou hladké, s mírně předsazeným soklem a jsou členěny armovaným nárožím, které předstupuje před líc fasády. Fasády jsou ukončeny profilovanou předsazenou římsou. Fasády jsou prolomeny polokruhovými okenními otvory se štukovým lemováním a se zvýrazněným kamenným parapetem. Výplně otvorů většinou chybí, okna dřevěná s mříží v exteriéru. Před jižní fasádu je předsazený rizalit s portikusem v přízemí s dórskými sloupy. Nad portikusem se uplatňuje mělce bosované průčelí, ve kterém jsou prolomeny nad sebou dva polokruhem zaklenuté okenní otvory s cihelnými pilíři. Okenní otvory s mříží bez výplně mají zvýrazněné kamenné předsazené parapety. Před severní fasádou je situovaná zastřešená rampa z konce 20. století, která není předmětem ochrany. Dveřní otvory jsou vyplněny plechovými dveřmi či vraty.