sýpka "Solnice"

Patrový objekt postavený na příčném obdélném půdorysu s archaickými průčelími se šikmými líci. Sýpka je do ulice obrácena užším hladkým průčelím, v přízemí dvě příčně obdélná sýpková okénka, v patře dva okenní otvory, obé rámováno malovanou šambránou. Nádvorní průčelí je v přízemí otevřené dvěma obdélnými vstupy, v patře, přístupném vnějším dřevěným schodištěm a pavlačí, obdélný vstup a dva okenní otvory. V přízemí se jedná o hloubkový dvoutrakt, klenutý vlevo plackami, vpravo polokruhově valeně. Vysoká valbová střecha krytá prejzy.