sýpka u čp. 1

Sýpka stojí na východní straně dvora bývalé zemědělské usedlosti čp. 1, situované v jihovýchodním rohu návsi. Jedná se o volně stojící patrovou v přízemí zděnou z lomového kamene s opracovanými pískovcovými kvádry na nároží a v patře hrázděnou budovu postavenou na obdélném půdorysu pod sedlovou střechou krytou pálenými bobrovkami na husté laťování, s dvěma volskými oky na obou stranách. Severní boční štítové průčelí má v patře dvě osy. Hrázděné patro je děleno sloupky na šest polí, každé z nich je ještě ližinami děleno na tři. Krajní pole jsou navíc zavětrována šikmými vzpěrami. V druhých polích od krajů jsou v líci osazena novodobá jednoduchá jednokřídlá čtyřtabulková okna umístěná ve špaletě. Dvoupatrová lomenice s přelištováním, kterou prostupují ve spodním patře dvě okenní osy, má střední část svisle bedněnou. Po jejích stranách se nacházejí trojúhelníky bedněné kosmo a šikmo, ve vrcholu trojúhelník je bedněn klasovitě. Okna jsou jednoduchá jednokřídlá čtyřtabulková okna umístěná v líci. Západní hlavní dvorní průčelí má v přízemí segmentem zaklenutý vstup a štěrbinové okénko, v patře se nachází předsazená pavlač se svisle bedněným zábradlím s přelištováním. Její čtyři ozdobně přitesané sloupky jsou ve své horní části doplněny nápodobou vykrojených pásků. Z jihu je pavlač přístupná žebříkovým schodištěm. Jižní boční štítové průčelí je bez otvorů. Hrázděné patro je děleno sloupky na tři pole, každé z nich je ještě ližinami děleno na tři. Krajní pole jsou navíc zavětrována šikmými vzpěrami. Dvoupatrová lomenice s přelištováním má střední část svisle bedněnou. Po jejích stranách se nacházejí trojúhelníky bedněné kosmo a šikmo, trojúhelník ve vrcholu je bedněn klasovitě. Štít prostupují dvě okenní osy pod společnou podokenní římsou, které lemují vyřezávané šambrány. Okna jsou jednoduchá jednokřídlá čtyřtabulková umístěná v líci. Východní průčelí je bez otvorů. Hrázděné patro je děleno sloupky na osm polí, každé z nich je ještě ližinami děleno na tři. Krajní pole jsou navíc zavětrována šikmými vzpěrami.