televizní a rozhlasový vysílač Brno - Hády

Železobetonová stavba rozhlasového a televizního vysílače určeného pro Brno-město byla postavena v roce 1964 podle typového projektu, který vytvořil Spojprojekt Praha. Věžovitá stavba s výškou 50 m byla založena na nejvyšším místě Brna – kopci Hády v nadmořské výšce 424 m. n. m. v bezpečné vzdálenosti od vápencového lomu. Tubus věžového vysílače má v horní části dvě prstencové plošiny, jako plošina složí také střecha stavby, ze které vyrůstá příhradová konstrukce antény. Plošiny jsou železobetonové s ocelovým zábradlím a jsou určeny pro umístění anténních technologií. Průměr plošin s vzrůstající výškou narůstá a dodává tak celé stavbě nálevkovitý tvar. Nedostatek prostoru pro antény vedl k novodobé dostavbě čtvrté – kovové – plošiny. Dodatečně byla k tubusu v jeho spodní jižní části přistavěna také malá kovová plošina s vyústěním klimatizace. Objekt má 11 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Hmotu tubusu prolamuje 86 oken v 8 okenních osách a dvojice vstupů. Okna ve spodní řadě jsou zamřížována a postrádají šambránu. V každé okenní ose je dalších šest oken nad sebou lemováno jednou jednoduchou šambránou, která ještě více umocňuje věžovitý dojem stavby. Šambrány objekt opticky zeštíhlují. Okna ve spodní řadě jsou dvojdílná, spodní část je otvíravá, horní je osazena žaluziemi. Všechna ostatní okna jsou trojdílná, přičemž otvíravá je pouze spodní část. Dveře vstupů jsou ocelové, JV vstup je přístupný přímo z terénu a je opatřen stříškou a úzkým závětřím. Z vstup je přístupný po dvojici schodů a je opatřen jen stříškou. Ze základny stavby dále vystupuje nízký rizalit s pultovou střechou, který byl původně zbudován pro vzduchotechniku a v podzemní části pro palivovou nádrž s objemem 5000 litrů určenou pro chod generátoru. Stavba byla původně strategickým vojenským objektem, což ztěžuje dohledání archivních materiálů. V její těsné blízkosti se nachází oplocený areál Ministerstva vnitra, který tvoří nízký dům s valbovou střechou a příhradový vysílač technologií PČR a mobilního telefonního signálu. Ten dnes v dálkových pohledech snižuje působivost původního televizního a rozhlasového vysílače. Stavba vznikla na základě typového jednostupňového projektu (RR stanice 50 m vysoká), zpracovaného v listopadu 1958 Spojprojektem Praha. Vedoucím projektu byl Ing. Ivan Dérer, zodpovědným projektantem Ing. J. Palička. Projekt počítal s využitím pro stavbu vysílačů Na Pískách (u Poděbrad), Veselský kopec (Nový Jičín), Holý vrch (Přerov), Hošťálkovice (Ostrava) a Hády (Brno). Věž o výšce 30 m vznikla v lokalitě Sušice-Svatobor. Pro vysílač Brno-Hády byla dále zpracována prováděcí dokumentace 30. 10. 1961. Tento projektový stupeň již byl zpracován bez Ing. Paličky (zřejmě autor původního konceptu). Jako hlavní projektant je uveden Ing. Dérer, zodpovědní projektanti Ing. Dupal, Ing. Erdös (střecha) Ing. Hipius (šalovací a armovací plány), Ing. Kusl, Ing. Šorm (přepočet na seismické účinky), Ing. Paspová. Hlavním úkolem týmu bylo ověřit statické výpočty, neboť vysílač se nacházel v bezprostřední blízkosti funkčního vápencového lomu a bylo nezbytné provést seizmická měření.