tepelná elektrárna

Průmyslový objekt bývalé městské elektrárny stojící na nepravidelném půdorysu vzniklým spojením dvou v pravém úhlu na sebe navazujících křídel s výrazným historizujícím severozápadním a severovýchodním průčelím postaveným z režných cihel. Severozápadní průčelí je prosvětlené vysokými obloukovými okny v taktu 1+3+1+2+2+2, členěné hranolovými opěráky přesahující úroveň průčelí a zakončenými jako komínová tělesa. Nad nízkým zděným horizontálním rýhováním členěným oknem jsou umístěny pravoúhlé okenní otvory na něž dosedá profilovaná parapetní římsa hlavního okenního otvoru zdobeného ve vrchní polovině profilovanou šambránou s klenáky. Ve vrcholu bohatě zubořezem členěná podstřešní profilovaná římsa. Na nejširší plochu dosedá trojúhelníkový štít na osu prosvětlený rozetou v šambráně. Průčelí v celé ploše horizontálně členěno zděnými pásy. Obdobným způsobem řešeno jednoosé jihovýchodní průčelí. Severozápadní průčelí prosvětlené obloukovými okny v taktu 1 + 3 + 2 + 2 členěné hranolovými opěráky je celé z režného zdiva. Vysoká okna rámována mělkou vpadlou šambránou, nízká s výrazným segmentovým nadokenním obloukem. Největší tříosá plocha s trojúhelným štítem vertikálně zdobená vpadlinami zdobeným hranolovými sdruženými konzolkami ve vrcholu. Podstřešní profilovaná římsa se subtilním zubořezem. Okna tabulková. Pro systém střech použita konstrukce spínacích vazníků s litinovými výztuhami.