terasa s opěrnou zdí

Terasa vytváří před přej jižním průčelím obdélný prostor se segmentovým výběžkem u prostřed jižní strany. Terasa je jištěna opěrnou zdí vyzděnou z lomového čedičového kamene, který je v nárožích a při schodištích armována bosovanými pískovcovými kvádry. Jedno schodiště prolamuje opěrnou zídku v jižní straně po východní straně segmentového výběžku proti hlavnímu vstupu do objektu. Druhé, úzké, schodiště prolamuje opěrnou zídku na severním konci západní strany při jihozápadním nároží vily. Stupně obou schodišť jsou kamenné.