terasa se schodištěm

Hrobka rodiny Brass, postavená v neogotickém slohu, se nachází ve středu západní strany hřbitova. Hrobka je díky svažitému terénu postavena na vyrovnávací terase, na kterou stoupá šesti kamennými stupni přímé schodiště. Obvodové stěny terasy jsou vyzděn z kamenného zdiva, nároží jsou armována kamennými kvádry. Dlažba je tvořena čtvercovými kamennými deskami. Z východní strany k terase stoupá jednoramenné kamenné schodiště tvořené šesti kamennými stupni.