terasní zeď s dvěma fontánkami

Barokní terasa je situovaná v horní části jižní zahrady a probíhá po celé délce zámku včetně arkádových ramen. Hrana terasní zdi se na obou koncích pravoúhle zalamuje, do jejího středu jsou vloženy dvě konklávní rampy. Rampy od sebe odděluje úsek konvexně prohnuté zdi, ve které je prolomen vchod do štoly Lučního potoka. Boční ramena ramp jsou ukončeny volutami, které zdobí motiv čabraky. Boční ramena zdí byly v rámci Bělského adaptace z let 1850-53 doplněny mramorovými nikami s předsazenými oválnými nádržkami, jejichž okraj je zdoben vejcovcem. Niky jsou osazeny mosaznými chrliči, které v podobě hlavičky putti s lasturovým vějířem v pozadí. Obě zdi jsou u paty proraženy několika kamennými odtoky. Zdi jsou vyzděné s velkých nepravidelných kusů kamene a nejsou omítané. Koruna zdiva je kryta profilovaným pískovcovým překladem.