textilní továrna - tovární mrakodrap

Šestipodlažní budova nepravidelného půdorysu vycházejícího z obdélníku se zkoseným jihozápadním nárožím. Na západní straně vystupuje z půdorysu i hmoty objektu komunikační věž se schodištěm, na východní věž výtahová. Do přízemí vysokého 7 metrů je vloženo polopatro. Konstrukčně se jedná o vícepodlažní železobetonový skelet, v interiéru s žebrovými stropy podepřenými průvlaky a sloupy polygonálního průřezu na kvádrových patkách. Osvětlení vnitřního prostoru zajišťují symetricky rozvržené okenní otvory vyplněné průmyslovými okny s kovovými rámy. Vrchní patro je prosvětleno sedlovým světlíkem vystupujícím z hmoty střechy. Jednotlivá průčelí objektu jsou vertikálně členěna hladkými lizénami mezi něž jsou vložena okna, při nárožích jsou lizény kanelované. Horizontálně člení průčelí objektu průběžná ustupující kordonová římsa a s ní shodná korunní římsa.