tiskárna

Nárožní patrový dům s obchodem v přízemí a obytným patrem byl spojený s navazující provozní budovou. Stavbu ve stylu moderny charakterizuje kombinace režného zdiva a šedě omítnutých ploch i geometrické rozvržení hmoty (lisény, rizalit) v členění fasády. Dům upoutával dvěmi rozměrnými nápisy se shodným textem: KNIHTISKÁRNA J. ŠNAJDR, a to v podkrovní nástavbě průčelí, obráceného do náměstí a nad dvouosým vstupem bočního průčelí (v současnosti nedochováno). Působivý architektonický prvek představovala zahradní terasa na střeše přízemní provozovny, kam se vcházelo z bytu majitele (pozměněno). Předmětem ochrany je dům čp. 1696 na pozemku parc.č.75, 76.