toleranční modlitebna s náhrobky

Areál toleranční modlitebny se nachází v centru města, východně při ulici Panská. Jedná se o neorientovanou budovu modlitebny s věží uzavřenou v areálu evangelického hřbitova. Hřbitovní zeď je prolomena kovanou bránou z druhé poloviny 19. století. V areálu se nachází hodnotné náhrobky, z nichž nejvýznamnější jsou: náhrobní deska Henriky Vincencie Blažkové na zdi jižního průčelí modlitebny, náhrobek Vladimíra Chrousta a náhrobek Michala Blažka na přilehlém hřbitově.