tramvajový viadukt Veletržní

Železobetonová mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most překlenuje ulici Křížkovského v elegantním oblouku, který opisuje kružnici zhruba na cca 30°, most rovněž vyrovnává výškové rozdíly ulic Hlinky a Veletržní. Stavba nemá podpůrné pilíře. Délka mostu činí 86 m, šířka 9 m poskytuje dostatek prostoru pro dvojici tramvajových kolejí. Mostní konstrukce je mírně zaklenuta. Jde o výjimečně zachovalý doklad mimořádně složitého konstrukčního a statického řešení, charakteristického pro inženýrské konstrukce právě v 60. letech 20. stol.