trojice činžovních domů

Tři řadové dvoupatrové domy s jednotně komponovanou fasádou s čp. 1967-1969 jsou situovány Z od nám. Svobody. Hlavní průčelí člení sokl, lisénové rámce s průběžnými římsami a korunní římsa s konzolkami. Uprostřed dominuje trojosý rizalit (s ozdobnými polosloupy) zakončený trojúhelným štítem. Pravoúhlé štukové rámce s obdélnými okny a parapetními římsami doplňuje obloučkový dekor na pilastrech a v meziokenních polích. V přízemí je celkem patnáct os, v patrech dvanáct okenních os. Sedlovou střechu kryje plechová krytina. Předmětem ochrany je soubor domů čp. 1967, čp.1968, 1969 a k nim náležející pozemky.