trojice skalních výklenků

Trojice sklaních výklenků se nachází přibližně ve spodní třetině cesty, po pravé straně směrem dolů. Dva jsou vytesané do spodní části skalního masivu, třetí se nachází v jeho horních partiích, při čelním pohledu mírně vpravo. Nejspodnější obdélný a rozměrově největší výklenek má horní rohy mírně zaoblené. Uvnitř má dva vrtané otvory, které sloužily k uchycení patrně svatého obrázku. Těsně nad ním se nachází rozměrově menší výklenek obdobného řešení, který má jeden vrtaný otvor. Třetí nejvýše položený a trojúhelně ukončený výklenek vyplňuje nápis se zvýrazněním řádkováním a vyplněný obloučkovým dekorem.