tvrz

1) tvrz čp.11 2) zámeček čp. 45 Nejstarší dochovanou část areálu tvoří budova gotické tvrze, k níž na severovýchodní straně přiléhá budova zámečku. Spolu vytváří křídlo a uzavírají areál hospodářského dvora z jihovýchodní strany.