tvrz

Současný rozsah areálu zaniklé tvrze (později sýpky), zaujímá jen menší západní část původní rozlohy vlastní tvrze a souboru budov přiléhajícího hospodářského dvora. Z celého komplexu staveb zůstala jen vlastní dvoukřídlá, původně především obytná budova, jejíž východní křídlo bylo přestavěno v dosud funkční sýpku. Naproti této hlavní budově stojí při jihozápadním okraji nevelkého vnitřního dvora lichoběžníkového půdorysu menší hospodářské stavení. Jádro tvrze uzavírala jen v nepatrných zbytcích dochovaná ohradní zeď, na západní straně byla zadní, rovněž zaniklá brána, jíž se vyjíždělo do polí.