tvrz

Kamenný objekt tvrze, někdy též nazývaného Rozkoš. Renesanční původ, v 19. století objekt upraven na sýpku, r. 1921 upraveno pro bytové účely. Kolem domu se nacházejí terénní zbytky opevnění. Dle posledních zjištění se mohlo jednat spíše o letohrádek, než o tvrz, hypotéza však čeká na potvrzení.