tvrz, archeologické stopy

Tvrziště se nachází ve střední části obce Baštěk při silnici na Panenské Břežany. Dobře je patrný centrální pahorek tvrziště, na němž dnes stojí dva domy (čp. 2003 a 213). Obvodový příkop byl zavezen. Předmětem ochrany je tvrz (archeologické stopy) a pozemky vymezeného areálu.