tvrz Klokočín

Samostatně stojící dvůr s budovami kolem dvora se nachází na mírném návrší při břehu řeky Blanice, asi 0.3 km jižně od obce Maletice. Jedná se o uzavřený dvůr, který tvoří významný urbanistický a architektonický prvek. Hlavní vstup do areálu západní strany polokruhovou branou v ohradní zdi na kterou navazuje přízemní obdélná západní část tvrze. Kolmo na přízemní tvrz navazuje patrová obdélná sgrafitová část tvrze s klenutými místnostmi ve vstupní části, v patře a ve sklepení. Sgrafitová tvrz tvoří hranici na severu areálu a na ní navazuje torzo obvodových stěn hospodářské budovy – stájí. Na východě areálu je hranice tvořena torzem obvodových stěn hospodářské budovy vepřína a dřevěnými ploty, které nejsou předmětem památkové ochrany. Mezi bývalým vepřínem a stájemi byla umístěna přední východní brána, která dnes už neexistuje – byla zbourána. Na JZ areálu je nakoso situovaná obdélná stodola, která navazuje na kamennou ohradní zeď se vstupní bránou.