tvrz Tasov, archeologické stopy

Tvrziště se nachází na svahu nad pravou stranou silnice Hřebeč - Lidice, asi 200 m východně od okraje obce. Kruhové jádro je obehnáno příkopem, ke kterému je na jižní straně nasypán val. Stěny příkopu jsou zpevněny eskarpou z nasucho kladené opuky. Ta je patrná především v JZ části. Podle tradovaného názvu Tasov se může jednat o tvrz u zaniklé vsi, doložené predikáty z let 1320-1410.