tvrz - tvrziště Kočičí hrádek, archeologické stopy

Okrouhlá ostrožna na potokem Holetínka spojená s okolním terénem na severo- až jihozápadě. Tvrzní pahotek je zhruba čtyřboký až kosočetverečný, ve střední části je patrná cca 1,0 m hluboká propadlina zasahující na jihu a jihovýchdě až na okraj tvrzního pahorku. Tvrzní pahotek je obklopen cca 4,0 m hlubokým příkopem, který na jihu a jihovýchodě tento příkop přechází v úzkou terasu a ta ve strmý sráz. Tvrziště je na na východoseverovýchodní, severní, severozápadní, západní a jihozápadní straně obklopeno valem, před který byl na severozápadě až západě přeložen příkop (z něj jsou patrny pouhé zbytky). Terénní situace na západě až jihozápadě je narušena systémem lesních cest.