tvrziště

Přibližně oválné tvrziště o rozměrech 23x19 m obklopené vodní plochou o rozměrech cca 106x75 m. Tvrzní pahorek je přístupný z okolního terénu po 14 m dlouhé šíji, která vyúsťuje na východní straně tvrziště. Šíje navazuje na pískovcové schody zapuštěné do východního boku tvrziště. Na jeho horní ploše - vyvýšené nad vodní hladinu o cca 4 m - se nachází socha Sv. Vavřince (klasicistní), pomník padlým v I. a II. světové válce (pískovcová stéla) a zděná zvonička.