tvrziště, archeologické stopy

Torzo tvrziště se nachází na okraji rybníka, v sousedství hospodářského dvora. Je patrný jen nevýrazný zbytek centrálního pahorku. Předmětem ochrany je tvrziště a pozemky vymezeného areálu.