tvrziště Buchov

Při východním břehu rybníka ostrůvek, na němž stávala obrannná věž tvrze. Lze předpokládat, že další objekty stály na břehu, východně od ostrůvku. Předmětem ochrany je ostrůvek v rybníku - p.p. 912 (část). Další rozsah tvrze lze lokalizovat na p.p. 913, 914 a 937 (část).