tvrziště Na Valech

Rozlehlé tvrziště typu motte vymezené příkopem a částečně i valem, na v. straně je příkop zničen budovou bývalé školy (st. p. 17/1), která těsně přiléhá k centrálnímu pahorku.