tvrziště s mohylníkem

Popis dle původní evidenční karty: Zaniklá středověká osada??? Lokalita zcela chaotická, případné nálezy uvedené v BZO 1980 - 81, str. 116 jsou náhodnými nálezy. V žádném případě se nejdená o lokalitu u níž je nutná památková ochrana. V návrhu na zrušení památkové ochrany: Uvedená kulturní památka byla zapsána na základě nedostatečných podkladů a dle dnešních zjištění omylem. K dané památce, a to ani jako archeologické lokalitě, neexistují žádné relevantní identifikační údaje včetně lokalizace, popisu, zákresu či dokumentace. Chaotičnost údajů a nadbytečnost památkové ochrany byla konstatována již v rámci GA, následkem čehož byl v roce 1989 podán návrh na zrušení památkové ochrany. Řízení zahájené dne 26.1. 1990 nebylo dosud ukončeno.