tvrzní věž

Čtyřboká hranolová čtyřpatrová tzv. Černá věž gotického původu, renesančně upravovaná v letech 1567 - 1590. Na jižní straně přiléhá válcové šnekové schodiště. Věž kryta čtyřbokou routovou střechou, šnekové schodiště půlkuželovou střechou. Ve 2. patře věže žebrová klenba (forma sice gotická, ale křivky klenby a profilace cihelných tvarovek renesanční). Osmiúhelný pískovcový klenák s reliéfním znakem Jana Drahanovského ze Stvolové, s jemně tesaným hvězdicovým okrajem. Ve znaku se nachází figura kozla ve skoku, který se opakuje i v klenotu. Jan Drahanovský ze Stvolové držel tvrz v letech 1547–1590.