Týnská škola

Hl. budova (S a J část) + zadní (V) křídlo Fasáda do Staroměstského nám.: v přízemí čtyři nestejně hrotité oblouky loubí, opřené do hranolových pilířů, nověji upravených. Patro 3+3 osy s novými pásovými šambránami oken, uprostřed barokní freska (18. stol.) s motivem Nanebevzetí PM. Dvouetážové renesanční štíty, uprostřed motiv štíhlé nízké věžičky s klíčovými střílnami. Fasáda do Týnské ul.: hladká, v patře jedno sdružené okno s novou šambránou, vstup do zadního stavení neprofilovaný portálek s nadsvětlíkem a provlékanou mříží. Okna v patře s renesančním ostěním. Dvorní fasáda S objektu poloelipticky poddklenuté pavlače Dvorní fasáda J objektu zbytky renesančních sgrafit, zvýšené přízemí okosené pravoúhlé gotické ostění Dvorní fasáda V objektu v přízemí pískovcový polokruhový portálek s okosením, v patře trojice oken s renesančním ostěním