Tyršův dům

Novorenesanční členitá patrová budova, postavená na půdorysu obráceného "T" je zdobená sgrafity a výraznými štíty. Do šířky rozvinuté pětiosé průčelní křídlo má vstup komponovaný na střední osu. Na fasádě jsou v medailonech zobrazené portréty Fugnera a Tyrše, postavy Sokolů a řada nápisů. Předmětem ochrany je Tyršův dům (čp. 95) a vymezený pozemek.