Tyršův most

Přímý ocelový celosvařovaný most s horní mostovkou o 1 poli, situován na jižním okraji města. Přes údolí řeky Radbuzy převádí silnici III. třídy z Plzně do Radobyčic. Nosná konstrukce tvořena dvojicí plnostěnných svařovaných oblouků (kloub. uložení, konst. výška 0.95 m). Vzepjetí oblouku je 10,5 m, rozpětí 51,5 m, celková délka mostu včetně předmostí 83,9 m. Původní mostovka byla provedena jako železobetonová deska uložená na ocelových podélnících, předmostí byla na obou koncích mostu řešena shodně – železobetonová roštová konstrukce nesená železobetonovými opěrami. Z celkové šířky mostu 9 metrů připadají 2/3 na vozovku, dlážděnou původně žulovými kostkami, a zbytek na chodníky. V současnosti povrch vozovky i chodníků z litého asfaltu. Most byl původně opatřen kandelábry s kulovitými osvětlovacími tělesy a plným zábradlím. Na obou předmostích byly osazeny dvojice bronzových desek s názvem mostu a údaji o nosnosti, datu postavení a dodavateli stavby (odcizeny v průběhu rekonstrukce). Po rekonstrukci v l. 1994 – 95 zůstal z původní ocelové konstrukce dochován pouze oblouk hlavního pole, železobetonová nosná konstrukce krajních polí byla odstraněna a v celé délce mostu vložena ocelová konstrukce řešená odlišně od původní. Plné zábradlí krajních polí nahrazeno ocelovým, odlišně bylo vyřešeno také osvětlení.