usedlost

Venkovská usedlost je tvořená domem čp. 1 a stodolou a nachází se na severovýchodní straně návsi obce v obci Luka. Dům je umístěn na trojúhelníkovitém pozemku, na jehož severovýchodní straně je umístěna zděná stodola. Tato stodola je mladšího data (pravděpodobně z konce 19. nebo z počátku 20. století). Na mapě stabilního katastru z roku 1843 je předchozí samostatně stojící hospodářský objekt umístěn podélně, s východozápadní orientací, těsně u komunikace vedoucí z návsi. 1) dům čp. 1 2) stodola