usedlost

Venkovská usedlost č.p. 3 leží v centrální části obce Rynoltice, jihovýchodně od kostela, na západní straně komunikace. Areál sestává z hlavní obytné budovy a hospodářského objektu a je uzavřen vraty s klasicistními sloupky. 1 dům usedlosti č.p. 3/4 2 hospodářská budova 3 dvojice piliřů vstupní brány a branky (klasicistní sloupky)