usedlost

Dům čp. 198 je situován ve středu obce Pertoltice na severovýchodním okraji místní části Dolní Pertoltice. Je štítově orientován a umístěn mezi hlavní a vedlejší komunikaci. Na nepravidelném, obdélném pozemku je dále situována stodola obdélného půdorysu, umístěna rovnoběžně s obytným domem.