usedlost

Areál zemědělské usedlosti čp. 17 je umístěn v centru obce na severní straně návsi, kam je obrácen hlavním štítovým průčelím a branou. Skládá se z dvoupatrové zděné hlavní budovy se sedlovou střechou. Objekt tvoří jihozápadní a západní hranici areálu. Dům čp. 17 je jednopatrové stavení na výrazně obdélném půdorysu s trojúhelným vysokým štítem se sedlovou střechou. Boční (západní) stěna obytné části má čtyři okenní osy. Severním směrem hmota domu pokračuje hospodářskou částí s malými větracími okénky. Štítová návesní strana je dvouosá v obou podlažích. Dvě okenní osy se nachází i v prostoru krovu. Otvory jsou rámovány mělkou šambránou, která je směrem do návsi ozdobena vrcholovým hlavní klenákem. V bočním průčelí ozdobný hlavní klenák chybí. Vstup je ze dvorní (východní) strany veden portálem s jednoduchým ostěním a rovným nadpražím, kde je v klenáku vyryta datace 1787. Výplně obytné části jsou novodobé v plastových profilech. Omítka je hladká monochromatická v světle žlutém provedení, soklová část je šedá. Okenní šambrány jsou provedeny s bílou povrchovou úpravou. Sedlovou střechu kryje dvojitě kladená bobrovka režné barvy. Hospodářský díl je omítnut škrábaným břízolitem a kryt stejnou pálenou krytinou jako obytná část. V sousedství štítové stěny je hlavní reprezentativní brána barokního původu se segmentovým otvorem pro dvoukřídlá vrata. Zdivo vrat sleduje segment vjezdu, ale je nadvakrát projmuté. Poslední ploška před vrcholem je zdobena kuželkou. Ve vrcholu segmentu je socha putti. Mezi vraty a obytnou částí je vstupní otvor s jednokřídlými dveřmi.