usedlost

Zemědělská usedlost čp. 28 se nachází na návsi obce Zlukov západně od komunikace. Dispoziční uspořádání tvaru písmene L, obytné stavení orientováno příčně ke komunikaci, v západní části stodola. Na východní straně dvůr uzavřen ohradní zdí s bránou a brankou. Přístřešek s polozapuštěným sklípkem u jižní strany usedlosti přistavěný k ohradní zdi patřící k sousednímu objektu.