usedlost

Na západní straně návsi obce Křtětice je situována rozlehlá usedlost čp. 9 a výměnek čp. 42, který byl druhodně vydělen z předmětné usedlosti. usedlost je velmi hodnotná a tvoří cenný prvek urbanismu obce. Areál tvoří na severní straně obytné stavení a navazující stáje a chlévy, naproti stavení sýpka a naproti sýpce výměnek čp. 42. Mezi štíty obytného stavení a sýpk je brána. Na západní straně byla stodola, která se nedochovala. Ve dvoře se nacházejí nechráněné objekty - ploty, přístavky, nový rodinný dům.